a 21 GRAMM koncertszervezőt keres21 GRAMM


Még alszik a hangszer

Folyton remegő hat húr most kifeszítve

Gond, mint kusza hínár

Elvágyik a szempár föl, messze a csillagokig

S mégis, már - furamód - száll égre a dallam

Feljajdul az ember halkan

Huszonegy gramm sóhajtól megtelik immár...


< Blazsovszky Ákos >


Copyright 2008 - 21 GRAMM Design: Viktor